Terms Of Service

Gebruiksvoorwaarden voor Tandpasta Site

Welkom bij Tandpasta Site!

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de website Tandpasta Site (hierna “de Website” genoemd), toegankelijk via https://tandpasta.org/. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de Website gebruikt. Door de Website te gebruiken, stemt u in met het naleven van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u deze Gebruiksvoorwaarden begrijpt, accepteert en ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden en bepalingen hierin. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website.

2. Inhoud en Gebruiksbeperkingen

2.1. Eigendom van de Inhoud

Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s, video’s, audio, graphics, en andere materialen (gezamenlijk “Inhoud” genoemd), is eigendom van Tandpasta Site, tenzij anders vermeld. De Inhoud is beschermd door auteursrechtelijke en andere wetten.

2.2. Beperkt Gebruiksrecht

Tandpasta Site verleent u een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om de Website en de Inhoud, uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.3. Verboden Gebruik

Het is uitdrukkelijk verboden om de Website of de Inhoud op enige wijze te kopiëren, wijzigen, distribueren, openbaar maken, reproduceren, vertalen, afgeleide werken te creëren, reverse-engineeren, decompileren of anderszins te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandpasta Site.

3. Privacy

Tandpasta Site respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en ons Privacybeleid. Gelieve ons Privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Geen Garantie

De Website wordt aangeboden op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Tandpasta Site geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Website, de Inhoud of de beschikbaarheid ervan. Tandpasta Site geeft geen garantie dat de Website vrij is van virussen, bugs of andere schadelijke elementen.

4.2. Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zal Tandpasta Site aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, zelfs indien Tandpasta Site op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Beëindiging

Tandpasta Site behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt of gedrag vertoont dat Tandpasta Site onaanvaardbaar acht.

6. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Tandpasta Site behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

8. Contact

Indien u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met Tandpasta Site via het volgende e-mailadres: info@tandpasta.org.

Laatst bijgewerkt: [datum van laatste bijwerking]